اعضاي پژوهشي

دكتر حسين حسيني نژاد

سرپرست آزمايشگاه

hosseini_nezhad@eetd.kntu.ac.ir

دانيال كاتوزيان

دانشجوي دوره دكتري

d.katoozian@gmail.com

فرشته كلانتري

دانشجوي دوره دكتري

fereshteh.kalantari72@gmail.com

سجاد كرمي

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

karami@email.kntu.ac.ir

رامين قلندري‌زاده

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

raminghalandaryzadeh@gmail.com

نازنين احمدي

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

nazanin.ahmadi95@gmail.com

كتايون يحيايي

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

kt.yahyaei@gmail.com

شيدا معجوني

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

sheidamjn1374@gmail.com

زهرا غلامرضا

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

z.gholamreza90@gmail.com

ضياالدين تاجيك

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

ziyaadin.tajik@gmail.com

بهنام عارفي راد

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد

behnamm.arefy@gmail.com

مبين اله‌ديني

فارغ التحصيل كارشناسي

mbnmike@outlook.com

سجاد دهقاني محمودآباد

دانشجوي كارشناسي

sademakn@outlook.com

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/21
تعداد بازدید:
2059
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.